De geschiedenis van Landgoed Mariahoeve

Tot 1920 bestond het terrein uit woeste, onontgonnen heidegronden. Rond die tijd werd de Mariahoeve als ontginningsboerderij gesticht. Op de arme grond verbouwde men rogge, haver en aardappelen in een gemengd bedrijf. In de jaren dertig van de vorige eeuw kon het boerenbedrijf op de Mariahoeve niet meer concurreren tegen de grotere, gemechaniseerde landbouwbedrijven. De landbouwactiviteiten werden gestaakt. Het terrein werd aangekocht door een verzekeringsmaatschappij, als beleggingsobject en jachtgebied.

Op het terrein werden naaldbomen aangeplant. De stammen daarvan werden in de Limburgse mijnen gebruikt als stuthout. Sinds de mijnen zijn gesloten, wordt het hout toegepast in bijvoorbeeld plaatmateriaal voor de bouw. Op Landgoed Mariahoeve zijn nog steeds sporen van het agrarische verleden te vinden. Sommige akkers en weilanden stammen nog uit die tijd.

Foto's