Wateren en vennen

Verspreid over Landgoed Mariahoeve liggen verschillende wateren. Het grootste meer is ontstaan door de zandwinning voor de aanleg van de Valkenswaardseweg tussen Valkenswaard en Leende. Enkele andere wateren op het landgoed zijn gegraven als drinkplek voor het wild.

Mensenhanden

Maar niet alle wateren zijn door mensenhanden gemaakt: er komen ook enkele vennen voor. Vennen zijn natuurlijke, ondiepe wateren met een wisselende waterstand. Deze wisselende niveaus zorgen vaak voor een gevarieerd planten- en dierenleven. De vennen zijn ontstaan na de laatste IJstijd, ongeveer tienduizend jaar geleden. Door ontginning van heidevelden (vanaf de negentiende eeuw tot omstreeks 1960) zijn veel vennen verdwenen. Tegenwoordig worden ze hersteld om de natuur er zich te laten ontwikkelen. Daarmee komt ook weer een stukje van het verleden terug.

Overkruid en Gesteeld Glaskroos

In en rondom vennen komen vaak bijzondere dieren en planten voor. Planten die u in en nabij het water op Landgoed Mariahoeve kan zien,zijn bijvoorbeeld Oeverkruid en Gesteeld glaskroos. Bijzondere dieren in deze natte omgeving zijn Alpenwatersalamander, Tengere pantserjuffer en Venwitsnuitlibel.

Watervogels

In het seizoen zoeken veel watervogels rust op de wateren en vennen. Wilde eenden, de Witte Knobbelzwaan, en allerlei ganzensoorten fourageren op de watertjes van het landgoed..

Foto's