Flora en fauna

Op Landgoed Mariahoeve komen verschillende bijzondere dieren en planten voor. Daar zijn we zuinig op! Er worden daarom maatregelen getroffen om de leefomgeving voor deze populaties te verbeteren. Daarmee zorgen we ervoor dat deze soorten behouden worden en zich waar mogelijk verder kunnen ontwikkelen.


De meest in het oog springende groep bijzondere dieren is wellicht het grofwild. Met name in de schemering zijn reeën, damherten en edelherten actief. Maar ook overdag kunt u verrast worden, wanneer één van deze dieren (of zelfs meerdere) zomaar vóór u het pad oversteekt. Pootafdrukken op de grond en vraatsporen aan jonge bomen verraden de aanwezigheid van deze hoefdieren.

Vleermuiskelder

De Gewone Grootoorvleermuis is één van de bewoners van Landgoed Mariahoeve. Deze soort is in Nederland redelijk algemeen, maar niet talrijk. Om te bevorderen dat deze vleermuispopulatie in stand blijft, is een vleermuiskelder aangelegd. Vleermuizen overwinteren op vorstvrije plekken met een constante temperatuur. De kelder op het landgoed is half ingegraven en met grond bedekt. Zo worden de vleermuizen in de winter tegen de vorst beschermd.

Van Zandblauwtje tot Veldkrekel

Op de heide van Landgoed Mariahoeve is een aantal bijzondere planten te vinden. Zo groeien het Zandblauwtje en de Gewone reigersbek in de heideterreintjes. Opmerkelijke dieren die hier voorkomen zijn de Blauwvleugelsprinkhaan, Veldkrekel en de Kleine parelmoervlinder. Niet in de laatste plaats voelt ook de Kempische boskabouter zich prima thuis op de Mariahoeve…

 

Foto's