Bos en heide

Productiebos

De bossen van Landgoed Mariahoeve bestaan voornamelijk uit Corsicaanse den, Grove den en Fijnspar. Deze soorten stonden hier in vroeger tijden niet. Ze zijn aangeplant voor de houtoogst. ‘Productiebossen’ noemen we ze. Eens in de vijf jaar worden de bosvakken ‘gedund’. De bomen die daarbij overblijven, krijgen de ruimte zich verder te ontwikkelen. De omgezaagde bomen worden verkocht aan een houthandelaar. Vroeger werd met de hand gezaagd, tegenwoordig wordt dit gedaan door een houtoogstmachine. Dit werkt sneller en veiliger. En de zaag snijdt aan twee kanten, want met de opbrengst van de houtverkoop worden bijvoorbeeld de paden op het landgoed  Mariahoeve onderhouden, maar ook projecten voor natuurontwikkeling betaald!

Akkers voor het wild

Om de grofwildstand ook ‘s winters gezond te houden, zijn her en der op het landgoed wildakkers ingericht. Hier worden gewassen ingezaaid die het voedsel van de dieren in de winter moeten aanvullen. Via likstenen krijgen de dieren belangrijke zouten en mineralen binnen die ze anders zouden missen.

Dode bomen

Her en der staan dode bomen. Voor zover ze geen gevaar opleveren voor de omgeving, mogen die blijven staan. Spechten en andere vogels zoeken hier voedsel of bouwen er een nest.

Foto's