Groot wild

Misschien hebt u vroeger wel eens oog in oog gestaan met deze grote dieren? Het blijft een majestueuze ervaring! Het grofwild op Mariahoeve laat zich echter niet altijd rustig bekijken. Aan de grootte en de kleuren van de dieren, het gewei en de grootte van de groep, kunt u snel zien of u te maken hebt met het edelhert, het damhert of het ree.

Herten en Reeën

Het edelhert is het grootste van de drie. Ze leven in groepen, roedels genaamd. De mannelijke dieren dragen een gewei. Het damhert is kleiner dan het edelhert, maar groter dan het ree. Net als edelherten leven damherten in roedels en dragen de mannetjes een gewei, dat er echter anders uitziet. De kleuren van het damhert variëren sterk, maar anders dan edelherten hebben ze vaak lichte stippen op hun rug.
Het ree is het kleinst van de drie. Reeën leven veelal alleen, maar soms ook in een klein groepje, dat bij reeën een sprong wordt genoemd. Het mannetje, de reebok, heeft een klein gewei.

Foto's