Dieren in het bos en op de heide

Roofvogels en mierenhopen

Ook in productiebossen komen natuurlijk dieren voor. Roofvogels, zoals de buizerd en de havik, maken hun nesten in de fijnsparren. Dode stammen in het bos zijn een voedselbron voor de Kleine bonte specht en Zwarte specht en op zonnige plekken in de bosranden liggen mierenhopen.

Vlinders op de heide

Rondom de vennen en onder de hoogspanningslijnen liggen kleine heideterreinen. Op de heide leven andere diersoorten dan in het bos. Op zonnige dagen kan het erg warm worden op de heide en omdat er tussen de heidestruiken weinig wind staat, zijn deze terreinen erg aantrekkelijk voor bijvoorbeeld vlinders zoals de Kleine parelmoervlinder en Kleine vuurvlinder. Daarnaast komt op de heideterreintjes de levendbarende hagedis voor.

Foto's